Inledning

Utgången i en rättegång styrs ofta av vilken part som har bevisbördan och med vilken styrka han måste uppfylla sin bevisbörda (beviskravet eller bevisstyrkan). Denna hemsida innehåller några noteringar kring den senare frågeställningen: vilket beviskrav gäller? Med andra ord är detta alltså en sida  om vilken beviströskel som gäller för att domstolen ska anse att ett visst förhållande är bevisat. Vissa angränsande frågor behandlas också; framför allt bevisbördans placering.

Uppdaterad t.o.m. 18 juli 2016.